1, 2, 3! Kredit Banke Koper


   

 Skupina Topdom - možnost kreditov

Odobritev na prodajnem mestu, brez obiska banke.
Za komitente vseh bank. Kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz transakcijskega računa.

 

Banka Koper nudi vsem kupcem (ne glede na to, pri kateri banki imate odprt transakcijski račun) možnost plačila s pomočjo 1,2,3! kredita z naslednjimi značilnostmi:

 • znesek kredita: min. 250 €, max. 2.500 €
 • ročnost: do 3 let
 • fiksna obrestna mera:
  7,50% za kredite do 1 leta
  8,00% za kredite nad 1 do 3 let
 • strošek odobritve: 1,5% od zneska kredita (min. 15 €, max. 45 €)
 • zavarovanje: plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav
  3,20% za dobo kreditiranja do 1 leta
  3,73% za dobo kreditiranja nad 1 do 3 let
 • plačilo v višini 10% od zneska kredita preko POS terminala z Maestro kartico
 • kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz vašega TRR-ja

 

Stroški odobritve in zavarovanja kredita se pripišejo k znesku kredita.

 


Katere dokumente potrebujete?

 • osebni dokument in davčno številko
 • bančno Maestro kartico
 • zadnjo izplačilno listo / pokojninski odrezek
 • zadnji bančni izpisek*
*Znesek na Plačilni listi/odrezku ZPIZ-a in znesek nakazila na bančnemu izpisku se morata ujemati.

 


Kdo lahko pridobi kredit?

 • državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji
 • polnoletna zaposlena oseba ali upokojena oseba
 • imetnik transakcijskega računa in Maestro kartice
 • zadnja neto plača oz. pokojnina mora biti izkazana vsaj v višini minimalne neto plače
 • priliv na bančnem izpisku iz naslova plače oz. pokojnine v zadnjem mesecu pred odobritvijo
 • kredita mora biti izkazan vsaj v višini minimalne neto plače
Banka odobri kredit na podlagi zgoraj navedenih pogojev in meril za določanje kreditne sposobnosti